و إذا السماء كشطت

جستجو. (آیه 11)- سپس می‌افزاید: «و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود» (و اذا السماء کشطت)

2022-12-05
    صور رقه عمل تكرار حرف ض بدون نقط
  1. 6 الأنعام Al-Anaam